3321 & 3322

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3321 & 3322 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b