3328 & 3329

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3328 & 3329 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.