4101 & 4102

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag på uppgifterna 4101 & 4102 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.