4108 & 4109

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag på uppgifterna 4108 & 4109 ur boken matematik 5000 i kursen Ma2b.