4117 & 4118

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 4117 & 4118 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.