4119 & 4205

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag på uppgifterna 4119 & 4205 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.