Föreläsning "Studieteknik i matematik" riktat till elever 

En bra studieteknik i matematik är kanske det viktigaste för att en elev ska nå sitt mål, oavsett matematikkurs! Är Ni intresserade av att få en inspirerande föreläsning riktat till era elever på Er skola om konkreta tips och tricks elever kan använda sig av för att utvecklas optimalt i matematiken? 
 
Kontakta då mig på: nille211@gmail.com så kan vi säkert hitta en bra lösning till detta!
 
Jag har publicerat, tillsammans med Natur & kultur, en "Studiehandledning i matematik" som är gratis att ladda ner.
 

Hur kan vi jobba med elever som har det svårt i matematik? Föreläsningen riktar sig till matematiklärar

Vi är relativt duktiga på att konstatera ATT en elev har det svårt i matematik men vad gör vi efter detta? Hur kan vi hjälpa eleven på bästa sätt och vilka anpassningar kan vi göra för att eleven ska klara sin matematikkursen? Detta handlar bland annat denna föreläsning om.