Bråkräkning

I denna genomgång går jag igenom hur vi räknar med alla räknesätt i bråk.