Ma2a

I kursen matematik 2a är innehållet i stort sett detsamma som i kursen matematik 2b och därför ber jag dig att gå in på Ma2b istället för att hitta det du söker. Du behöver INTE titta på genomgångarna på yttervinkelsatsen, randvinkelsatsen, likformighet och logaritm.