Mängdträning

Ibland krävs det att göra samma sak flera gånger för att Du ska förstå något. Här har jag samlat avsnitt där Du kan träna på samma sak flera gånger. Detta är ett sätt att lära sig matematik om Du inte riktigt förstår hur Du ska göra direkt. Till slut ser Du förhoppningsvis mönstret när Du har gjort flera uppgifter av samma sak. Jag går igenom exemplerna först och sedan ska Du göra liknande uppgifter - du ska alltså börja med att härma min lösning för att till slut kunna göra likadant självständigt och då ser Du förhoppningsvis också ett mönster hur du ska göra vid sådana uppgifter.