Formelsamlingar

Vi lärare delar ut formelsamlingen till elever eftersom den hjälper eleverna väldigt mycket! Hur den kan hjälpa dig ser du i denna korta inspelning! Klicka på länken så förstår du varför! https://youtu.be/UEHD7Or4Uhw
 
 

Formelsamling till högstadiets nationella prov i matematik:

www.skolverket.se/download/18.1d7693d81684bec9282e31/1548777669257/formelblad-ap_9.pdf

Formelsamling i kursen Ma1 - gymnasienivå:

www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a7418bcd/1535021811272/Formelblad%20Matematik%201%202018.pdf

Formelsamling i kursen Ma2 - gymnasienivå:

www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a7418899/1534504242198/Formelblad_matematik_2.pdf

Formelsamling i kursen Ma3 - gymnasienivå:

www.formelsamlingen.se/media/2019300/formelblad_matematik_3.pdf

Formelsamling i kursen Ma4 - gymnasienivå:

www.formelsamlingen.se/media/2019301/formelblad_matematik_4.pdf

Formelsamling i kursen Ma5 - gymnasienivå:

www.formelsamlingen.se/media/2019302/formelblad_matematik_5.pdf