Testa dig själv

 

Klicka på det test du vill göra. Till alla uppgifter finns inspelade lösningar att ta hjälp av. 
 
Bråk, uttryck och ekvationer:
 
Funktioner och koordinatsystem:
 
Räta linjens ekvation:
 
Ekvationssystem:
 
Polynom, konjugat- och kvadreringsregeln:
 
Andragradsekvationer:
 
Andragradsfunktioner:
 
Potens- och exponentialfunktioner:
 
Läges- och spridningsmått:
 
Normalfördelningskurvan:
 
Vinklar och randvinkelsatsen (enbart för Ma2b och Ma2c):
 
Likformighet:
 
Pythagoras sats och avståndsformeln: