Andelen, delen och det hela

I detta avsnitt går jag igenom andelen, delen och det hela på ett pedagogiskt sätt så alla förstår.