Arbetsblad med inspelade lösningar

Till vänster hittar du arbetsblad till olika matematiska områden. Du klickar på länken för att få fram arbetsbladet. Lyssna på mig och pausa innan jag går igenom uppgiften för att först göra ett försök själv (använd inte strategin att bara lyssna då det inte kommer att ge dig lika mycket kunskap). Gör så mycket du kan på uppgiften innan du lyssnar på min genomgång dvs du ska använda knapparna paus och play en hel del inom detta moment.