Beroende händelser

I denna genomgång går jag på ett pedagogiskt sätt igenom vad beroende händelser är och hur vi räknar med detta.