Volym (rätblock) och begränsningsarea

I denna pedagogiska genomgång går jag igenom vad volym är, hur vi räknar med det, vad begränsningsarea är och hur vi räknar med det.