Delen och det hela

I denna genomgång går jag igenom delen och det hela inom området procent.