Enhetsomvandling

I denna genomgång går jag igenom enheter och enhetsomvandling.