Förlängning och förkortning

I denna genomgång kommer du att få lära dig hur, och varför, vi behöver kunna förlänga och förkorta bråk.