Multiplikation av parenteser

I detta avsnitt går jag igenom multiplikation på ett pedagogiskt sätt så att alla elever förstår.