Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

I denna genomgång får du strategi för hur du kan tänka vid multiplikation och division med 10, 100 och 1000.