Naturliga tal

I detta avsnitt går jag igenom vad ett naturligt tal är.