Omkrets och area

I detta avsnitt går jag igenom omkrets och area för flera geometriska figurer inklusive cirkeln.