Primtal och delbarhet

I denna genpmgång går jag igenom vad ett primtal är och hur vi ser om ett tal är delbart.