Procentenheter

I detta avsnitt går jag igenom procentenheter på ett pedagogiskt sätt så alla förstår.