Räkna på sannolikhet

I denna genomgång går jag på ett pedagogiskt sätt igenom hur vi räkna på sannolikhet.