Räknesätt och prioriteringsreglerna

I denna genomgång går jag igenom vilka ränkesätt vi har och hur vi ska följa den prioriteringsordning som finns.