Ränta och procentenheter

I denna genomgång går jag igenom ränta och procentenheter inom området procent.