Rationella tal

I denna genomgång går jag igenom rationella tal och vad det ör.