Tärningsdiagram

I denna genomgång går jag på ett pedagogiskt sätt igenom varför det är så bra att rita upp ett tärningsdiagram och hur vi räknar på att något ska hända/inte hända .