Uttryck med parentes

I detta avnsitt går jag ogenom algebariska uttryck med parenteser på ett pedagogiskt sätt så att alla förstår. 

 

youtu.be/Cw3qT4Gyark