Begrepp: extrempunkt och extremvärde samt derivata

I denna genomgång går jag mest igenom olika begrepp som du behöver ha kunskap om i ditt fortsatta arbete med kursen.