Derivera a^x

I denna genomgång går jag igenom hur man deriverar exempelvis 4^3x.