Kap 1 - Funktioner

I denna genomgång går jag igenom vad en funktion är och räta linjens ekvation.