Kap 2 - Begreppet derivata

I detta avsnitt förklarar jag var derivata är och hur du deriverar olika funktioner.