Kap 2 - Derivatans definition (ny version)

I denna genomgång går jag igenom vad derivatans definition är och hur vi använder den för att räkna ut derivatan.