Kap 2 - Derivatans definition

I detta avsnitt går jag igenom derivatans definition och hur du räknar ut derivatan med hjälp av denna definition.