Kap 2 - Gränsvärde (nyare version)

I detta avsnitt går jag igenom gränsvärde och hur vi räknar på detta.