Kap 2 - Gränsvärde

I detta avsnitt går jag igenom gränsvärde.