Kap 3 - Andraderivata och graf

I denna genomgång går jag igenom varför det är bra att kunna andraderivata och hur vi använder andraderivatan för att rita grafer.