Kap 3 - Derivata med största & minsta värdet.

I detta avsnitt går jag igenom hur du räknar ut största & minsta värdet på en funktion och hur du kan skissa upp en funktion med hjälp av derivata.