Kap 3 - Derivata utifrån funktion till graf med hjälp av teckentabell

I denna genomgång går jag igenom hur vi går till väga för att rita upp en graf utifrån en funktion vi får med hjälp av derivata och teckentabell.