Kap 3 - Exempeluppg på att tolka graf med hjälp av derivata

I denna genomgång går jag igenom en exempeluppgift på hur vi tolkar en graf med hjälp av derivata och teckentabell.