Kap 3 - Förstaderivatan & extrempunkter

I detta avsnitt går jag igenom vad förstaderivatan säger och hur du kan se olika värden på en graf. Derivatan är lutningen i en specifik punkt på funktionen. Du får även en genomgång på vad extrempunkter är.