Kap 3 - Primitiva funktioner

I denna genomgång går jag igenom vad en primitiv funktion är och hur vi hittar en primitiv funktion från en funktion.