Kap 3 - Växande eller avtagande utifrån en graf (teckentabell)

I denna genomgång går jag igenom hur vi tolkar en graf utifrån derivata (lutning) och visar detta i en tecekntabell.