Kap 4 - Linjär optimering och olikheter

I denna genomgång går jag igenom linjär optimering, vad det är för något och hur vi använder oss av olikheter för att beskriva områden.