Kap 4 - Linjär optimering

I detta avsnitt går jag igenom vad linjär optimering är och hur du använder dig av det för att räkna ut största och minsta värden.