Ekvationer med problemlösning

I denna genomgång går jag igenom hur vi kan använda ekvationer när vi ska lösa olika matematiska problem.