Rationella tal

I denna genomgång går jag igenom vad ett rationellt tal ör.